Zaradi vedno večjih zahtev kupcev pri izdelavi izvrtin (tolerancah izvrtin, kakovosti površin) je uporaba  različnih postopkov globokega vrtanja z različnimi sistemi vrtanja postala nepogrešljiva v kovinsko-predelovalni industriji.

Prednosti globokega vrtanja:

 • optimalni delovni režimi
 • dobra kakovost izvrtin, glede toleranc premera, kakovosti površin in geometrične točnosti oblik
 • dobri pogoji za hlajenje in mazanje
 • visoka točnost opletanja
 • nadomesti več delovnih korakov, npr. predvrtanje, povrtavanje itd. z enim postopkom »globokega vrtanja«
 • obdelava težko obdelovalnih materialov
 • velike globine vrtanja v enem ciklusu vrtanja (do 25 mm premera)
 • neprekinjen in netežaven odvod ostružkov


Pozitivne značilnosti zahtevajo:

 • stabilno izvedbo strojev
 • ustrezne naprave za hlajenje in filtriranje
 • uporabo sodobnih strojnih elementov
 • krmilno tehniko z funkcijami nadzora orodij