Vsled zahtev po vedno večji fleksibilnosti strojev, minimalnih prostorskih zahtevah in skrajševanju taktnih časov smo razvili nov tip stroja - tip FPZ.

V tesni povezavi z obdelovalnimi centri nam koncept stroja omogoča vključevanje pomožnega časa v  tehnološki čas obdelave.

Zaradi zanesljivega delovanja in tehničnih rešitev stroj nudi veliko prednosti:

 • čas med obdelavami je krajši od ene sekunde (tp < 1 sek)
 • hiter odvod ostružkov pri obdelavi v suhem (viseča vpenjalna priprava)
 • modularni sistem dograditve obdelovalnih enot
 • fleksibilnost stroja
 • »pick-up« vpenjanje obdelovanca
 • možna obdelava s petih strani
 • možna simultana štiriosna obdelava
 • vreteno z vpenjalno pripravo obdelovanca vertikalno
 • kompaktni način gradnje kot enovita celota
 • enostavno za povezovanje v sistem


Lasten razvoj in izdelava fleksibilne obdelovalne celice FPZ-250 zagotavlja:

 • taktni čas obdelave je povprečno do 30% krajši kot pri obdelovalnih centrih
 • potrebnih je manj posluževalcev stroja
 • pri spremembi obdelovanca ni potrebne investicije v nov stroj, saj lahko z zamenjavo vpenjalne naprave, rezilnega orodja in spremembo NC programa obdelujemo druge obdelovance
 • pri maloserijski proizvodnji se z integracijo stroja FPZ prihrani uporaba enega ali več strojev

Delovanje stroja

Na vertikalno nameščeni pinoli je pritrjena hidravlična vpenjalna priprava. Na osnovi t.i. »pick-up-postopka« vpenjanja obdelovanca, se obdelovanci prenesejo s transportnega traku v delovno območje, kjer se nahajajo bočno in s spodnje strani nameščena delovna vretena, pritrjena na ogrodje stroja.
S premikanjem vpetega obdelovanca od orodja do orodja se izvajajo zaporedne tehnološke operacije, ki so zapisane v NC programu. Istočasno se v drugih dveh sklopih vreten izvaja izmenjava orodja. S tem čas menjave orodja pretvorimo v tehnološki čas.